Vesti

Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 023-4233/2020 od dana 28.05.2020. godine data je saglasnost da se započne sa aktrivnostima potrebnim za postupak pripajanja Veterinarske ustanove za sakupljanje, prereadu i uniptavawe sporednih proizvoda životinjskog porekla "Proteinka" Sombor, privrednom društvu Energo-Zelena d.o.o. Inđija.

Nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre 1.7.2020. godine

 Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja