Članci

JNOP 11/02-20 - Gorivo za teretna i putnička vozila

Gorivo za teretna i putnička vozila

Poziv za podnosenje ponuda  objavljeno dana 12.02.2020.

Konkursna dokumentacija objavljeno dana 12.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije objavljeno dana 20.02.2020.

Dodatne informacije i objašnjenja objavljeno dana 06.03.2020.

Izmena konkusne dokumentacije 2  objavljeno dana 06.03.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda objavljeno dana 06.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora objavljeno dana 16.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno dana 24.04.2020.